Koopverbod?!

Goede voornemens. Het lijkt alweer eeuwen geleden dat we onszelf al die regels opgelegd hebben. Gezonder leven, meer sporten, meer tijd voor leuke dingen maken, echt eens een afspraak maken met die vriendin die je al veel te lang niet gezien hebt, minder geld uitgeven. Over dat laatste wil ik het eens hebben. Minder winkelen was namelijk hot topic in mijn twitterconversaties van de afgelopen tijd. Beruchte shopaholics besloten bij bosjes dat het maar eens afgelopen moest zijn met al die (impuls)aankopen. Om hier op in te gaan, heb ik meer dan 140 tekens nodig. Vandaar hierbij mijn reglement hoe te handelen in tijden van koopverbod. Omdat je jezelf nu eenmaal niet alles mag ontzeggen.

Je mag jezelf niet alles ontzeggen.


Artikel 1:
Lid 1: Een koopverbod mag alleen worden opgelegd bij zeer dringende reden, namelijk:
a)     naderende status bankroet;
b)     naderende huwelijks-/relatiecrisis voortkomend uit 1a;
c)      naderende uithuiszetting door ouders, vrienden, collega’s, familie of andere weldoeners omdat je bij hen inwoont vanwege 1a.
 Lid 2: Een koopverbod opgelegd wegens redenen niet hierboven vermeld, is van rechtswege nietig.

Artikel 2:
Het is toegestaan essentiële aankopen op krediet te doen, zodat de aflossing hiervan plaatsvindt na de vastgestelde periode van koopverbod. De aankoop wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van betaling en valt aldus officieel buiten het koopverbod.

Artikel 3:
Boeken, muziek, films en kunst kunnen nooit onder enig koopverbod vallen, daar zij gelden als investering in een goed humeur en geestelijke gezondheid, en niet als aankoop.

Artikel 4:
Lid 1: Mocht de gelegenheid zich voordoen dat tijdens een koopverbod tegen voorwaarden die niet af te slaan zijn een kledingstuk op je pad komt dat valt onder de ‘essentiële basisgarderobe’, dan vervalt het koopverbod voor dit artikel. In het bijzonder geldt dit artikel voor kledingstukken waarop de Eiffeltoren afgebeeld staat.
Lid 2: Voor ‘Eiffeltoren’ mag tevens gelezen worden: ‘Big Ben’, ‘La Sagrada Familia’, ‘Trevi-Fontein’ en alles wat te maken heeft met New York.
Lid 3: Voor ‘kledingstuk’ mag tevens gelezen worden ‘accessoire’.
Lid 4: Onder dit artikel vallen ook alle kledingstukken in de essentiële basiskleuren: zwart, wit, bruin, roze, rood, paars, blauw, geel en groen en alle varianten hierop.
Lid 5: Onder dit artikel vallen ook alle kledingstukken met de essentiële basisprints: gestreept, gestippeld, geruit, tie-dye, gebloemd, Paisley, Pucci en effen.
Lid 6: De perfecte spijkerbroek kan nooit onder een koopverbod gelden. Is misdadig. Wordt bestraft.

Artikel 5:
Your home is your temple. Aanschaffingen die gedaan zijn ter verbetering van je leefomgeving kunnen niet onder enig koopverbod vallen. Regels van Feng Shui overrulen altijd welk koopverbod dan ook.

Artikel 6:
Ieder mens heeft recht op Starbucks.

Artikel 7:
Schoenen zijn noodzakelijk om van A naar B te bewegen. We kunnen niet zonder, ook niet ten tijde van koopverbod. Schoenen kunnen ons beter over onszelf laten voelen. Bij de volgende exemplaren vervalt het koopverbod:
a)      Schoenen die je het gevoel geven dat alles mogelijk is als je deze draagt.
b)      Schoenen die je het gevoel geven dat die promotie van jou is als je deze draagt.
c)       Schoenen die je het gevoel geven dat het sollicitatiegesprek slechts een formaliteit is als je deze draagt.
d)      Laarzen, flatjes, sneakers en HIGH HEELS.

Artikel 8:
Als je aankoop past in de volgende zin: ‘Ze zullen me het meisje met de … … … … … noemen.’, dan is deze te allen tijde gerechtvaardigd en kan het koopverbod niet worden ingeroepen.

Artikel 9:
Een koopverbod kan nooit betekenen dat reeds in je bezit zijnde voorwerpen niet vervangen mogen worden als deze door slijtage, vermissing of veroudering aan je ontvallen. Of als je je er niet meer mee kunt vertonen omdat ze hopeloos gedateerd zijn.

Artikel 10:
Elk beding dat voorgaande tegenspreekt is van rechtswege nietig.

Reglement vastgesteld d.d. 1 januari 2011 goedgekeurd door de Verenigde Shopaholics Overal Ter Wereld.
Doe er je voordeel mee!