Privacyverklaring

Chantalvangastel.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Chantalvangastel.nl biedt de mogelijkheid te reageren onderaan berichten op deze pagina en om contact op te nemen middels een contactformulier. Hiermee worden enkele persoonlijke gegevens van jou verwerkt en opgeslagen.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam;

– e-mailadres;

– IP-adres;

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chantalvangastel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chantalvangastel.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld als je een vraag stelt via het contactformulier op deze website, of je inschrijft voor een nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Chantalvangastel.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens:

Als je een reactie achterlaat op chantalvangastel.nl blijft deze voor onbepaalde tijd op de website staan. Als je een e-mail stuurt of via het contactformulier een bericht stuurt, is het mogelijk dat deze berichten worden bewaard. Met de informatie die je stuurt, wordt vertrouwelijk omgegaan. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevens en worden ook niet verstrekt aan derden. Mocht je je gegevens willen aanpassen of verwijderen, neem dan contact op via info@chantalvangastel.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Chantalvangastel.nl verstrekt enkel gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chantalvangastel.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

chantalvangastel.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@chantalvangastel.nl.